لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت چغندر قند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت چغندر قند قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

                     چغندرقند
    نام علمی                Beta Vulgaris
    نام انگلیسی                 Suger Beet
    والد اصلی                   B.Maritima

 • تفاوت گیاهان اهلی و وحشی چغندرقند

۱- برگهای مستقیم

۲ راندمان فتوسنتزی

۳- ریشه های مستقیم غده ای توسعه یافته

 • عملکرد غده

۱- پتانسیل بیش از ۳۰ تن

۲- عملکرد بیش از ۴۰ تن مطلوب و یا عملکرد بیش از ۶ تن قند

اسلاید ۲ :

 • ۲۲ درصد قند و ریشه عمیق و منشعب —– جد
 • تیپ علوفه ای —- درصد قند کم و عملکرد بالا —–     بیشتر غده در بیرون خاک
 • ۱- کروی تمام غده
 • ۲- غلطکی یا استوانه ای بیش از نصف
 • ۳- دوکی ۲/۳ غده بیرون از خاک
 • اول رشد برگ ها بعد از سه ماهگی ریشه زیاد
 • هشت روز ۲۰ سانتی متر
 • ۶ تا ۸ برگی ۲۰۰ سانتی متر

اسلاید ۳ :

 • دوایر چغندر قند ۸ حداکثر ۱۲
 • علوفه ای ۳ تا ۵ عدد
 • برگ به فرم طبقه ای با زوایای متفاوت نور
 • شاخص سطح برگ بالا ۴ تا ۹
 • دوام سطح برگ بالا
 • کوتین برگ تبخیر
 • میکروارگانیسمها
 • نور + دی اکسید کربن + ۱۸ تا ۲۰ درجه ۱۰ گرم در روز هیدرات کربن      

اسلاید ۴ :

 • غده
 • ۱- Epicotyl طوقه    بیرون از خاک       جوانه های برگ          ۲۰ تا ۳۰ درصد         درصد قند کمتر     قطع           ازت – اسید آمینه –قند اینورت 
 • ۲- Hypocotyl گردن برگ آخر تا ریشه جنبی          زیر خاک  
 • ۳- غده دو شیار کم و بیش عمیق و متقابل        ریشه جانبی        ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر      جذب آب و عناصر 
 • ۴- انتهای ریشه —- ۱ سانتی متر —— جذب      ۲۰۰ سانتی متر     

اسلاید ۵ :

 • سیتولوژی
 • قطر سلول ۴۰ میکرون ۱۶ میلیون در یک سانتی متر مکعب
 • سلول پروتوپلاست سیتوپلاسم یا پلاسما         
 • ۲ دیواره د اخلی و خارجی         تونوپلاست و پلاسمالما 
 • دیواره هسته
 • در صنعت قند خرد کردن و پاره کردن  سیتوپلاسما (رنده و تولید خلال ) + حرارت بالا در کوتاه مدت           مرگ سلول         پلاسمولیز کردن          حل شدن دیواره تونوپلاست و پلاسمالما   

اسلاید ۶ :

 • ریشه منشعب
 • ۱- طبقات غیر قابل نفوذ خاک مواد خارجی بین انشعابات
 • ۲- کمی عمق خاک زراعی شن های درشت – فشردگی خاک – آب تحت ارضی – آب گرفتگی موضعی
 • ۳- کود های آلی – حیوانی – بقایای گیاهی
 • ۴- آلودگی مزرعه به نماتد چغندر قند
 • ۵- عملیات شخم شخم در زمان نامناسب – طبقه خشک – هارد پن – ماشین آلات سنگین

اسلاید ۷ :

 • ۶- پاره شدن انتهای ریشه اصلی در موقع تنک کردن – مخصوصا در تنک با تاخیر
 • ۷- نشا کاری برای واکاری – نشای گلدان پلاستیکی
 • PH = 7/2 قلیایی کمبود بور        برگ های جوان وسط گیاه       سیاه       برگ پیر شکننده با شکاف – غده  – لکه سبز تیره
 • اسیدی فسفر ترکیب با آهن و آلومینیوم         فسفات آهن و آلومینیوم

اسلاید ۸ :

 • آماده کردن زمین
 • تناوب ۴-۶ سال———— شخم عمیق در پاییز
 • دیسک— لولر—– در بهار
 • کود حیوانی در پاییز
 • در زمین های سرد و رسی کود حیوانی نباید در عمق قرار بگیرد .———هوا نمی رسد ——نمی پوسد ——-ریشه منشعب ——-
 • در شخم
 • ۱- عمق شخم و خاک زراعی
 • ۲- شخم عمیق یک ماه قبل از کاشت ——–بعلت نشست خاک تا ریشه های مویین پاره نشود .

اسلاید ۹ :

 • ۳-فشردگی خاک —–تراکتورهای سنگین
 • مراحل رویشی
 • بولتینگ در سال اول —– مراحل رشد
 • A —-جذب آب – آماس
 • ظهور ریشه اولیه
 • برگ های اولیه به سمت خاک
 • B – — B1 —- دو برگی
 • B2 —–چهار تا دوازده برگی
 • C ———رشد اصلی

اسلاید ۱۰ :

 • دوره رشد مقدماتی —- ۱۲ برگ مناسب تا ۲۰ —-شروع حجیم شدن از برگ ۸- ۷
 • –عمر برگ ۵-۱۰ هفته —–۲-۴ عدد در هفته
 • افزایش درجه حرارت —- افزایش تولید برگ و کاهش طول عمر
 • ازت زیاد —- افزایش برگ و افزایش عمر
 • حداکثر برگ = یکماه زودتر از حداکثر محصول کل گیاه (ماده خشک)
 • پتاسیم اوایل بیشتر و بعض کم می شود تقریبا مثل نیتروژن